Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av forskningsutrymme för postdok - ansökan stängd

två personer som samarbetar framför en vit tavla.foto

Epihealth utlyser härmed forskningsutrymme för två år (750 tkr/år inklusive OH) motsvarande en tjänst som postdok.

Till Epihealth nätverk finns knutet cirka 200 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar med epidemiologisk forskning för att förbättra förståelsen av utbredning och etiologi gällande både kroniska och smittsamma sjukdomar inom såväl basic science epidemiology. Detta görs med hjälp av biomarkörer och interaktioner på gennivå och applied epidemiology för att utveckla övervakande system för prognos, vårdförlopp och kostnadseffektivitet kring vad hälsovården levererar samt dess preventiva program. 

Tillgång finns till epidemiologisk infrastruktur i form av register, befolkningsstudier, biobanker och andra teknologiska plattformar. SFO Epihealth har även byggt upp en epihealth äldrekohort (n= 25 000 personer) med tillhörande biobank. 

Länken ger mer detaljerad information om vilka data som finns tillgängliga. Därutöver finns samtycke för att komplettera med registerdata och GWAS på hela kohorten. Uttag av data från kohorten är kostnadsfritt.

Stödform: löneutrymme för postdok alternativt bitr forskare vid LU som disputerat senaste fyra åren (jan 2000). 
Inriktning: epidemiologisk forskning med tillgång till Epihealth äldrekohort
Söks av: forskargruppschef vid Medicinska fakulteten, LU
Bidragstid: 24 månader
Bidragsbelopp: max 750 tkr/år för heltidsbefattning inklusive OH, totalt 1.5 milj
Ansökningsperiod: 8 januari 2024 – 25 mars 2024

Ansökan skickas till Maria Löfstedt maria [dot] lofstedt [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]lofstedt[at]med[dot]lu[dot]se)

Uppdaterad 20240214
 

 

Ansökan (på svenska eller engelska) ska innehålla

  • Projekttitel
  • Forskningsprogram: information om bakgrund, planerade projekt, metodik och inriktning samt på vilket sätt epihealth äldrekohort används, högst 8 A-4 sidor
  • CV för huvudsökande samt publikationslista över de senaste 5 årens publikationer
  • CV och publikationslista för namngiven postdok

För ytterligare information kontakta:
Sölve Elmståhl, professor, koordinator SFO Epihealth
Solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se  0708-53 86 45