Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frömedel inom epidemiologi - ansökan stängd

små gröna plantor. foto

Besked till de sökande lämnas i mitten av maj 2024.


Lunds universitet och det särskilda forskningsområdet EpiHealth har beslutat att stödja nästa generations forskare inom epidemiologi genom en utlysning av frömedel som ska täcka lönekostnader för upprättande av en projektansökan och en forskningsplan riktad mot nationella finansiärer. Ett totalt belopp på 1 000 000 kr avsätts för upp till fem förslag om 200 000 kr vardera under 2024.

Deadline 4 april 2024.
Målgrupp för denna utlysning är postdok-forskare och doktorander under sista året.

Syftet med utlysning är att skapa möjligheter för postdoks och doktorander att driva nya forskningsfrågor och identifiera möjligheter till samarbeten inom området epidemiologi. Önskade resultat :
• Ökad medvetenhet om förmågor och möjligheter till samarbete över SFO EpiHealth-nätverket
• Utarbeta en forskningsplan och projektansökan för större nationella finansieringsorgan; t.ex. VR
• Utöka användningen av epidemiologiska kohorter inom EpiHealth till exempel, men inte begränsat till EpiHealth-kohorten

Utvärderingsprocess
• Förslagen rangordnas av en grupp utsedd av koordinator för EpiHealth.
 

Rangordningskriterier
• Nya samarbeten prioriteras
• Hur resultatet av projektet kommer att användas för att skapa nya ansökningar (t.ex. VR, Cancerfonden, Forte, Hjärt-Lungfonden)
• Användning av epidemiologiska kohorter (t.ex. Epihealth-kohorten eller andra kohorter)

 Allmänna villkor
• Sökande med postdoc-tjänst och doktorander under sista året är behöriga att söka
• Den sökande kommer att tilldelas 200 000 SEK och finansieringen inkluderar både direkta och indirekta kostnader
• Finansieringen kan inte användas för att täcka indirekta kostnader för andra projekt
• Projektet ska starta under 2024
• Den sökande har en anställning vid Lunds universitet eller vid Region Skåne

Ansökan (max 3 sidor) ska innehålla
• Namn, titel, e-post, telefonnummer och kostnadsställe för huvudsökande
• Ansökans titel och beskrivning av projektet med övergripande syften, inklusive nyheten gällande forskningsämnen, samarbete och hur den föreslagna forskningen kommer att föra epidemiologiområdet framåt
• En översikt över förväntade utfall och en plan för hur projektet kan leda till ett större förslag
• Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska

Deadline
Förslag skickas digitalt till Maria Löfstedt maria [dot] lofstedt [at] med [dot] lu [dot] se senast den 4 april 2024

Mer information och frågor
Sölve Elmståhl, samordnare för SRA EpiHealth solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se (solve[dot]elmstahl[at]med[dot]lu[dot]se)

Uppdaterad 20240214