Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information

Ditt deltagande

Ditt deltagande i EpiHealth sker genom ett slumpmässigt urval från folkbokföringsregistret. Information om EpiHealth finns här på hemsidan och här kan du även ladda ner vår informationsbroschyr. Genom att du noggrant läser igenom informationen om oss tar du sedan ställning till om du vill delta.

Att delta i EpiHealth är helt frivilligt och kan avslutas när som helst utan vidare förklaring. När du sedan besöker vårt testcenter ger du ett skriftligt samtycke till att delta i studien. Det skriftliga samtycket kan du ladda ner här.

Du kan även återta delar av ditt samtycke, blankett för återtagande av samtycke kan laddas ner här. Du behöver inte ange något skäl till varför du önskar återta delar av ditt samtycke att delta i EpiHealth och det kommer inte att påverka ditt vidare omhändertagande i EpiHealth.

Enkät

Du behöver fylla i en enkät angående din livsstil och hälsa. Enkäten tar i sin helhet ungefär 45 minuter att besvara. Det är valbart om man vill besvara alla frågor på en gång eller besvara dem i flera omgångar. Det är av stor vikt att du fyller i enkäten eftersom informationen från den används för att koppla samman resultaten från ditt besök från testcentrat och kommer att föra forskningen framåt inom en rad olika områden. 

Besök ditt testcenter

På EpiHealth testcenter mäter vi din hjärtrytm, blodtryck, puls, längd, bukomfång, vikt, andel fett i kroppen och lungfunktion samt utför ett siffer- och bokstavstest. Utöver de fysiska mätningarna kommer vi även att ta blodprover. Några av dessa får Du svar på, medan andra kommer vi att förvara i en biobank för framtida analyser av olika substanser samt DNA. Önskar du avstå från något av testerna eller blodprovstagningen går det bra att vara med i EpiHealth ändå. Besöket tar cirka 45 minuter.

Återkoppling

Om så önskas får du inom några veckor efter ditt besök på testcentrat dina värden vad gäller blodtryck, hjärtrytm, lungfunktion, bukomfång, vikt (och andel fett), blodsocker och blodfetter tillsammans med rekommendationer om vad du skall göra om du inte har bra värden. Så för din del innebär detta en typ av hälsokontroll där du samtidigt bidrar till forskningen. Observera att en helt ifylld enkät är en förutsättning för att du ska få resultaten från ditt testcenterbesök!

Kontakt

EpiHealth
Professor Sölve Elmståhl

Lunds universitet
Telefon +46 (0)40 39 13 20
solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se 
 

Professor Lars Lind
Uppsala universitet
Telefon +46 (0)730 50 28 78
lars [dot] lind [at] medsci [dot] uu [dot] se