Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om oss

EpiHealth - Epidemiologi för hälsa - en gemensam satsning för Lund och Uppsala universitet för nationell och internationell excellens.

Koordinatorer

EpiHealths koordinator är professor Sölve Elmståhl, Malmö, vars uppgift det är att koordinera epidemiologisk forskning mellan ett flertal forskare i Lund, Malmö och Uppsala.

Biträdande koordinator är docent Christel Nielsen.

Epihealth finansieringen rekommenderas av Vetenskapsrådet efter beslut av regeringen sedan 2009.

Som namnet anger så syftar Epihealth till att förbättra förståelsen av utbredning och etiologi (bakomliggande variabler till sjukdomar) gällande både kroniska och smittosamma sjukdomar via "state-of–the-art" epidemiologisk forskning. Med en styrelse bestående av femton representanter från båda universiteten samt sjukvården drivs projektet framåt.

Området epidemiologi är inte bara ett verktyg som används inom andra vetenskapsgrenar utan en vetenskap i sig själv. Epihealth skall utgöra grunden för att möjliggöra utveckling och undervisning av de senaste rönen inom epidemiologisk metodologi och teknologi och på så sätt kunna ta vetenskapen vidare.

Det finns tre huvudsakliga områden som omfattas av SFO Epihealth:

1) Basic science epidemiology: Att forska kring etiologin av kroniska och smittosamma sjukdomar med hjälp av "biomarkers" och interaktioner på gennivå.

2) Applied epidemiology: Att utveckla övervakande system för prognostik, vårdförlopp och kostnadseffektivitet kring vad hälsovården levererar samt dess preventiva program.

3) Epidemiologic Infrastructures: Forskning och utveckling av moderna epidemiologiska infrastrukturer (till exempel, register, biobanker och andra teknologiska plattformar).

Dessa bygger på existerande infrastrukturer som ett antal stora befolkningsstudier, bl.a. Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer vid LU, samt ULSAM kohorten vid UU. För att skapa en fri tillgång till material för forskning både i Sverige och utomlands har Epihealth också som mål att utveckla nya nationella och internationella forskningsdatabanker.