Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EpiHealth-nätverket

Vad är EpiHealth-nätverket?

Detta nätverk består av forskare och annan personal knutna till epidemiologisk forskning vid Lunds och Uppsala universitet. Det är frivilligt att delta i nätverket och detta kräver en aktiv ansökan. Eftersom epidemiologisk forskning är mycket bred och även omfattar personer som arbetar med biostatistik, doktorander, forskarstudenter etc. så välkomnar vi en bred förankring. Nätverket startade 2010 när SFO EpiHealth startade, samt har dynamiskt förändrats genom åren, och inkluderar såväl doktorander, post doc och seniora forskare. Ambitionen är att nätverket kan utgöra en bas för stimulerande utbyte mellan forskare och befrämja tvärvetenskaplig forskning och nya projektidéer.

Vad innebär det att vara med i Epihealth-nätverket?

Som medlem i Epihealth:s nätverk får du kontinuerligt information om kommande aktiviteter och kursutbud inom det epidemiologiska fältet. I nätverket ingår forskare knutna till Lunds och Uppsala universitet

Att vara medlem innebär ingen kostnad.

Som medlem i nätverket får du:

  • medlemblad med information om kurser, seminarier
  • prioriterad till kursplats som ges av EpiHealth
  • tillgång till nätverk och kompetens
  • tillgång till nätverk för rekrytering
  • kontaktpersoner för stöd vid ansökningar
  • synliggör ytterligare din forskning

Hur blir jag medlem i EpiHealth nätverket?

  • För att ansöka om medlemskap i SFO EpiHealth - skicka ett mejl till maria [dot] lofstedt [at] med [dot] lu [dot] se (Maria Löfstedt).
  • När du är uppsatt på medlemslistan samt i LUCRIS (gäller Lunds universitet) får du ett meddelande om detta.

Se vilka som är medlemmar i nätverket här (länk till Forskningsportalen)

EpiHealth
Professor Sölve Elmståhl

Telefon +46 40 39 13 20
solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se

Lunds universitet
CRC, hus 28, våning 13
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö