Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För forskare

The EpiHealth cohort - an open research resource

EpiHealth kohorten omfattar sammanlagt 25.104 individer från Uppsala och Malmö i åldersgrupperna 45-75 år och samlades in under 2010-2016. Data omfattar lungfunktion (spirometri), tum-EKG, blodtryck, kroppssammansättning, kognitivt test (Trial-Making-Test), faste blodglukos och blodfetter. Ett frågeformulär som bland annat omfattar sociodemografi, livsstilsfaktorer, tidigare sjukdomar.

En biobank finns för framtida användning och en DNA extraktion med GWAS analys är genomförd i hela kohorten.

Intresserade forskare som önskar uttag av data anmodas att kontakta Sölve Elmståhl, Malmö, eller Lars Lind, Uppsala, med en uttagsansökan på basen av vårt gällande etiktillstånd eller nysökta etiktillstånd.

Vi följer GDPR och de regler som finns för datahantering vid våra universitet.