Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtida forskningsmetoder kan dra nytta av appar som inkluderar patienternas perspektiv på egen hälsa

Johan Sundström. Foto

Professor Johan Sundström har bidragit till utvecklingen av nya appar som gör det möjligt att extrahera forskningsdata från patienters perspektiv på egen hälsa och som möjliggör elektronisk signering av informerat samtycke.

Johan Sundström är professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Epihealth. Utöver sin forskningsverksamhet arbetar Johan deltid som klinisk kardiolog. SFO EpiHealth är intresserad av att veta hur apparna kan gynna patientcentrerad vård och förbättra framtida forskningsmetoder.

Johan förklarar, - Vi har utvecklat två system som kan gynna patientcentrerad vård och förbättra framtida forskningsmetoder. Det ena är ett system för elektronisk signering av informerat samtycke, ”eIC”. Det andra är den patientnära appen ”Symptoms” som är en slags dagbok som låter patienter bidra till forskning och vård genom att kontinuerligt samla in data om sina symtom, funktioner och livskvalitet. Det låter dem också välja om de vill dela sina data med sjukvården, forskningsstudier, kohorter och register. För tillfället använder vi data för att bättre förstå biverkningar efter covid-19-vaccinationer.

Han fortsätter, - Dessa appar hjälper oss att bidra till patientcentrerad vård och kommer att göra det möjligt att se samband mellan tidiga symtom och senare sjukdomar. Detta kommer också att göra det lättare att mäta kvaliteten på sjukvården och utvärdera om hälsokostnader leder till ökat värde för patienterna. För forskare tillåter dessa nya digitala verktyg oss att använda nya metoder för att samla in data mer effektivt och de hjälper oss att utforma forskningsstudier så att de inkluderar patientcentrerade symtomregistreringar. Vi registrerar inte symtom i vården idag på ett systematiskt sätt och en läkares tolkningar av en patients symtom stämmer inte alltid överens med andra läkares tolkning. Vi måste systematisera symtomen för att helt kunna förstå dem.

Vi fortsätter intervjun med att fråga Johan hur appen eIC fungerar och hur datasäkerheten upprätthålls i samband med elektronisk signering av informerat samtycke. - Syftet med eIC-appen är att möjliggöra elektronisk signering av informerat samtycke inför deltagande i en klinisk läkemedelsprövning. Forskningsdeltagaren använder BankID och forskaren använder ett SITHS-kort som är en av vården godkänd metod för inloggning i nationella vårdsystem. SITHS-kortet är kopplat till HSAID som är hälso- och sjukvårdens administrativa ID. En hög nivå av datasäkerhet upprätthålls och eIC kan användas av olika forskningsprojekt. Det möjliggör också inklusion i kliniska studier via ett videomöte.

Under intervjun diskuterar vi även appen Symptoms och hur patienternas dagböcker kan användas för att extrahera data. Johan förklarar, - Appen fungerar som en dagbok som hjälper patienter att hjälpa sig själva. Det är avsikten att hjälpa patienter att få en bättre förståelse för sina egna symtom och hur de kan förbättras. Det hjälper också läkaren att göra korrekta medicinska bedömningar av en patients hälsotillstånd i mångfacetterade situationer. Appen ger läkare en snabb överblick över patientens hälsotillstånd som illustreras med grafer, diagram och texter.

Symptoms. Illustration

Johan fortsätter, - Dessutom kan appen vara användbar i precisionsmedicinstrategin för n-av-1 prövningar som undersöker effekterna av olika behandlingar hos en enskild patient. Appen var tillgänglig för patienter i prövningen Precision Hypertension Care (PHYSIC) som syftar till att undersöka potentialen för precisionsmedicin vid hypertoni; resultaten av studien analyseras för närvarande och kommer snart att publiceras.

SFO EpiHealth är intresserad av att veta om det går att använda eIC med appen Symptoms eller kombinera den med andra forskningsmetoder för att extrahera viktiga forskningsdata. - Med eIC som ryggrad undersöker vi för närvarande andra nya forskningsmetoder såsom hembaserad och självadministrerad provtagning av kapillärblod och urin, som skickas till utredarna av studiedeltagare i förbetalda kuvert, och som analyseras på ett kärnlaboratorium certifierat för analyser av torkade blodfläckar. Resultaten rapporteras tillbaka till deltagaren på en webbstudieportal. Detta kommer att skapa nya möjligheter för storskaliga kostnadseffektiva kliniska studier, säger Johan.

För ytterligare information om apparna, vänligen klicka på länkarna nedan:

Aktuella forskningsprojekt som använder eIC: