Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för epihealth.lu.se

Avdelningen för Geriatrik vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur epihealth.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från mos.lu.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Sidorna på denna webbplats har en sidansvarig som anges längst ner och som du kan kontakta via e-post.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns. Sidorna på denna webbplats har en sidansvarig som anges längst ner och som du kan kontakta via e-post.

Du kan också använda värt kontaktformulär (öppnas i nytt fönster)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här följer några kända problem på webbplatsen:

  • Vissa formulär saknar etiketter. WCAG 1.1.1 (A)
  • Mobil meny innehåller tomma länkar. WCAG  2.4.4  (A)
  • Vissa bilder saknar alt-texter. WCAG 1.1.1 (A)
  • En del PDF-dokument är inte tillgängliga
  • Vissa texter innehåller krångligt språk

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem, de redaktionella så snart som möjligt och mer tekniska i och med bytet till nästa version av webbpubliceringssystemet Drupal.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av epihealth.lu.se. Senaste bedömningen gjordes den 21 april 2020.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 27 maj 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 april 2020.