Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jag lägger ett livslångt pussel inom epigenetik

Charlotte Ling. Foto
Foto: Kennet Ruona

Professor Charlotte Ling forskar inom området epigenetik för att förstå förändringar i uttrycket av gener utifrån vår miljö och livsstil och hur dessa förändringar ökar en persons risk att drabbas av sjukdomar som typ 2-diabetes. Hon försöker också utveckla epigenetiska biomarkörer som kan förutsäga utvecklingen av sjukdomar, fungera som ett tidigt hälsovarningssystem och användas för att förutsäga effekten av läkemedel för behandling av diabetes.

Charlotte är professor i epigenetik och forskargruppsledare vid Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC). Hon är också styrelseledamot i EpiHealth-kohortstudien. – Det är intressant att se att vår miljö och livsstilsval kan påverka våra gener utan att förändra DNA-sekvensen och vårt ärftliga genom och påverka sjukdomar genom epigenetiska förändringar. Små epigenetiska förändringar sker hela tiden i olika delar av kroppen, men mitt forskarteam fokuserar på muskler, bukspottkörtel, fett och lever, som är särskilt viktiga för utvecklingen av typ 2-diabetes, säger Charlotte.

– Mycket av det vi gör kan orsaka epigenetiska förändringar som rökning, stress, vad vi äter och dricker och många andra livsstilsval. Vissa av dessa förändringar kan ärvas hos människor och ha en inverkan på en individs avkomma. Vi kan se att fosterutvecklingen påverkas av mammans miljö och hennes livsstilsval, förklarar Charlotte. Hon fortsätter,

– Epigenetiska förändringar bevaras när celler delar sig. I vårt laboratorium odlar vi celler för att göra epigenetisk redigering som gör att vi kan ändra specifika epigenetiska mönster som styr genuttryck. Detta gör att vi kan lära oss mer om förändrade cellfunktioner orsakade av epigenetiska förändringar och om sådana förändringar kan vara mål för framtida genterapi.

Under intervjun diskuterar vi om det finns några etiska problem att ta itu med. Charlotte förklarar, -Jag tror inte att det finns några större etiska aspekter relaterat till vår utveckling av epigenetiska biomarkörer. Det finns dock etiska konsekvenser av forskning om mänsklig genetisk eller epigenetisk variation. Det är därför viktigt att vi baserar vår forskning på etiska principer med respekt för personer, integritet, ansvar, rättvisa och rimlighet.

– Typ 2-diabetes är en multifaktoriell och polygen sjukdom vilket innebär att riken för sjukdomen ökar beroende på förändringar, eller defekter i flera gener. För att förstå utvecklingen och hitta bättre behandlingar för en sjukdom som typ 2-diabetes behöver vi undersöka många ställen i arvsmassan för att upptäcka epigenetiska förändringar som bidrar till typ-2 diabetes. Min forskning inom epigenetik är som ett stort pussel och jag och min forskargrupp fortsätter att lägga till nya pusselbitar. Jag är övertygad om att vår forskning inom epigenetik kommer att bidra till att förbättra personcentrerad vård.