Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tvärlänkning och analys av stora registerbaserade databaser hjälper oss att bedriva forskning om andfåddhet

Magnus Ekström. Foto
Docent Magnus Ekström

Docent Magnus Ekström använder tvärlänkade databaser för att utveckla en ny standardmetod som kan mäta svårighetsgraden av andfåddhet i befolkningen och hitta behandlingar för att ge patienter lindring från symtom.

Magnus är docent vid Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Han är även chef för Svenska andningssviktregistret (Swedevox) som är en databas över patienter med kronisk andningssvikt som hämtar data från nationella register. Det är den största inom detta område och med hjälp av maskininlärningstekniker i denna och andra stora databaser kan underliggande symptom och sjuklighetsmönster identifieras.

- Att utreda andfåddhet kräver en standardiserad metod för att bedöma symtomet korrekt. Vår forskning om dessa symtom täcker allt från fysiologiska, emotionella, kognitiva och sociala faktorer och hur de interagerar med varandra. Att använda maskininlärningstekniker kan hjälpa oss att upptäcka mönster av andfåddhet för att också uppskatta prognos, förklarar Magnus.

SFO EpiHealth är intresserad av att veta vilka tecken och symtom som finns på andfåddhet och vad de möjliga orsakerna är. – Andnöd kan uppstå av många anledningar, men det gör ofta människor rädda eller oroliga och typiska tecken är svårigheter att hämta andan, högljudd andning, mycket snabba och ytliga andetag, blek eller kall och klibbig hud vid svåra andningsbesvär, när du använder dina axlar och musklerna i övre bröstet för att andas, ångest eller panikkänslor, säger Magnus. Han fortsätter,

– Friska individer kan också uppleva andfåddhet, oftast på grund av mycket ansträngande träning, extrema temperaturer och högre höjd. Bortsett från dessa exempel är andfåddhet sannolikt ett tecken på ett medicinskt problem, säger Magnus. – Andnöd som sådan är ett symptom som kan ha många bakomliggande orsaker. Men de främsta orsakerna är lungsjukdomar, hjärtsjukdomar, ångest, att vara i dålig kondition eller ha en ohälsosam vikt.

-Vi försöker dela in symtomen i profiler eller fenotyper som är en individs observerbara egenskaper, såsom sinnenas olika egenskaper, samt genotyperna som är den genetiska fördelningen av fenotyperna. Egenskaper som bestäms av dessa samt miljöfaktorer undersöks.

- Jag är involverad i flera forskningsstudier som täcker epidemiologin av andfåddhet från förälder till barn, under hela vuxenlivet och i livets slutskede hos män och kvinnor. Cirka 25 % av personer över 65 år är andfådda i det dagliga livet och så många som 95 % av patienterna med avancerad luftvägssjukdom lider av kronisk andnöd. Data om vilka faktorer som bidrar till andfåddhet i befolkningen och vid svår sjukdom är begränsade. Och det finns för närvarande ingen registrerad behandling för att lindra kronisk andfåddhet. Vi undersöker just nu effekterna av flera insatser som syrgasbehandling vilket ska bli spännande att se, förklarar Magnus.

- Mitt mål är att etablera en standarduppsättning av validerade skalor för att mäta andnöd oavsett språk, miljöer och populationer, vilket är anledningen till att jag har etablerat internationella samarbeten med ledande forskare inom andnöd och palliativ medicin i Australien, Kanada, Frankrike, Storbritannien och USA. Vi har även byggt upp starka forskningssamarbeten i Sverige för att bidra inom det internationella nätverket, och data från Swedevox används för att underlätta vår forskning och förbättra kliniska riktlinjer.

- När en standardmätmetod har utvecklats kommer det att vara möjligt att bygga en kohort av patienter med kronisk andfåddhet för translationell forskning som skulle kunna undersöka molekylära, immunologiska, fysiologiska och neurobiologiska mekanismer. Detta kan hjälpa oss att hitta nya behandlingar som kan lindra andfåddhet, säger Magnus.