Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läs kommunikationsstrategin för EpiHealth

Två händer med var sin pusselbit försöker sätta ihop dem.Foto

Syftet med denna kommunikationsstrategi är att beskriva det tillvägagångssätt som vi kommer att ta för att säkerställa att befintlig forskning inom de nationella och internationella samfunden utvecklas och kommuniceras till relevanta intressenter.

Epidemiologi för hälsa - EpiHealth är ett gemensamt strategiskt forskningsinitiativ mellan Lunds universitet och Uppsala universitet i syfte att uppnå och upprätthålla nationell och internationell spetskompetens inom området epidemiologisk forskning.

Kommunikationsstrategin har godkänts av styrelsen för EpiHealth med avsikt att samordna gemensamma initiativ och kommunicera uppdraget, visionen och målen för detta samarbete. Den täcker åren 2021-2025 och länkar till alla andra strategier i organisationen. Den bygger på EpiHealths strategiska plan 2020-2025. Du är välkommen att läsa kommunikationsstrategin för EpiHealth här.